Happy City 100m2, 3pn, 2wc

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 2,450,000,000VND
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 100 m2
 • Căn hộ

Happy City 80m2, full nội thất

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 2,100,000,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 80 m2
 • Căn hộ

Happy City 67m2, 2pn, 2wc

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 5,000,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 67 m2
 • Căn hộ

Happy City 63m2, 2pn, 1wc

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 5,500,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • 63
 • Căn hộ

Happy City 76m2, 2pn, tầng 6

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 6,000,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 76 m2
 • Căn hộ

Happy City 100m2, 3pn, 2wc

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 7,000,000VND
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • 100 m2
 • Căn hộ

Happy City 67m2, 2pn, 2wc

Happy city, Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 6,000,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 67 m2
 • Căn hộ

Happycity 76m2, 2pn, 2wc

 • 7,000,000VND
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 76 m2
 • Căn hộ, Căn hộ

Happy City 63m2, 2pn, căn góc

kdc hạnh phúc
 • 6,500,000VND/tháng
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • 63 m2
 • Căn hộ, Căn hộ

So sánh các bảng liệt kê

So sánh